header

0 لیر to 1,500,000 لیر

Other Features
جستجوی پیشرفته

0 لیر to 1,500,000 لیر

Other Features
نتایج جستجوی شما

هزینه های خرید ملک در ترکیه

این راهنما برای ملیتهای خارجی که بدنبال کسب اطلاعات قابل اعتماد در مورد هزینه های خرید ملک در ترکیه هستند تهیه شده است.  ما معمولا طبق تجربیات خود به خریداران توصیه می کنیم که بودجه معقول و منطقی معادل 4% از مبلغ خرید ملک را برای هزینه های خرید ملک که در ذیل ذکر شده در نظر بگیرند. برای درک بهتر این مطلب، ما هزینه های خرید ملک را به دو دسته بندی جداگانه تقسیم می کنیم:

1.هزینه های یکبار پرداخت

هزینه نقل و انتقال سند: یا بطور عام مالیات خرید ملک در ترکیه که 4% از قیمت کل ملک می باشد. این مبلغ بطور کامل توسط خریدار پرداخت می شود. اگر شما ملک مورد نظر خود را از شرکت سازنده خریداری می کنید نیمی از مالیات خرید توسط سازنده پرداخت می شود.

خریدار باید مبلغ مالیات را در زمان ثبت ملک در دفتر اسناد پرداخت کند. بنابراین اگر خریدار ملکی را بخرد که در حال ساخت باشد یا ساخته نشده باشد باید مالیات را بعد از ساخته شدن ملک پرداخت کند.

مالیات بر ارزش افزوده: خریداران خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند (در صورتیکه در زمان خرید اقامت ترکیه را نداشته باشند). برای خارجیانی که اقامت و یا اجازه کار در ترکیه را دریافت کرده اند، 1% از مبلغ خرید بعنوان مالیات بر ارزش افزوده برای ملکهایی که اجازه ساخت آنها قبل از تاریخ 1/1/2013 صادر شده در نظر گرفته می شود. برای ملکهایی که اجازه ساخت آنها بعد از این تاریخ صادر شده این مبلغ از 1% تا 18% بسته به منطقه قرارگیری و فاکتورهای دیگر متغیر است.

اگرچه این مبلغ در اکثر مواقع وقتی قابل پرداخت است که خریدار ملک را قبل از ساخته شدن خریده باشد. اگر ملک ساخته شده و به اتمام رسیده باشد، مالیات آن ممکن است قبلاً به دولت پرداخته شده و لزومی به پرداخت توسط خریدار نباشد.

شما می توانید در مورد ملک مورد نظر خود درخواست تعیین هزینه دهید تا بتوانیم اطلاعات دقیق را در مورد اینکه مالیات آن پرداخت شده یا نه به شما ارائه دهیم.

هزینه های ثبت: برای اینکه قادر باشیم مراحل قانونی نقل و انتقال سند به نام خریدار را پیش ببریم، خریدار یا وکیل قانونی او به یک وکالتنامه تآیید شده در دفتر ثبت اسناد نیاز دارند. این وکالتنامه تنها محدود به خرید ملک و مدیریت مراحل مورد نیاز از طرف خریدار می باشد. هزینه این وکالتنامه حدود 1000 لیر پیش بینی می شود.

هزینه اشتراک آب و برق: وقتی ملک بطور رسمی در دفتر ثبت اسناد به نام خریدار شد، ما مدارک لازم برای اقدام جهت استفاده از آب و برق را آماده می کنیم. خریدار باید مبلغ اشتراک برای استفاده از خدمات ذکر شده را که 2000 لیر می باشد بعنوان پیش پرداخت قابل برگشت بپردازد.

این مبلغ زمانیکه خریدار همه صورتحسابها را در زمان تخلیه و فروش ملک تسویه کند به او بازگردانده می شود.

 

2.هزینه های مداوم

– قبضهای آب و برق طبق مصرف ماهیانه

– هزینه نگهداری و تعمیرات ساختمان که باید بصورت ماهیانه به مدیریت ساختمان پرداخت شود. اگر خریدار ملک را اجاره دهد این هزینه توسط مستآجر پرداخت می شود.

– مالیات سالیانه ملک بین 0.1% تا 0.2 برای ملکهای مسکونی

– مبلغ 150 لیر به ازای هر 100 متر مربع بعنوان بیمه زلزله که بطور سالیانه پرداخت می شود.

مقایسه

EnglishPersian